Pečovatelská služba

Žádost o poskytování pečovatelké služby

Sazebník pečovatelské služby

Popis realizace poskytování sociálních služeb - PS

Domov pro seniory a odlehčovací centrum Jižní Město

Žádost o pobytovou službu domova pro seniory

Vyjádření lékaře DS

Popis realizace poskytování sociálních služeb - DS

Sazebník úhrad Domova pro seniory 

Žádost o poskytování odlehčovacích služeb

Vyjádření lékaře OC

Popis realizace poskytování sociálních služeb - OC

Sazebník úhrad v pobytové odlehčovací službě

Domovy s pečovatelskou službou Jižní Město

Přihláška k bytu v DPS

Další dokumenty ke stažení

Oznámení o poskytovateli pomoci

Výroční zprávy