DPS BLATENSKÁ

V domě s pečovatelskou službou Blatenská je k dispozici 108 bytů zvláštního určení v majetku MČ Praha 11. Žádost o přidělení bytu se podává na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 11. O přidělení bytu rozhoduje Rada MČ. Žádost o přidělení bytu přijímá Mgr. Anna Veselá, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nad Opatovem 2140, místnost 103P, telefon 267 902 154.

Přidělení bytu není podmíněno uzavřením smlouvy ohledně čerpání pečovatelské služby. Stávající nájemníci mohou využívat pečovatelské služby, která má v DPS Blatenská své zázemí. Provozní doba pečovatelské služby je denně od 7:00 do 19:00 včetně sobot, nedělí a svátků. Dovoz obědů je zajišťován ze stravovacího centra - Křejpského 1502/8, Opatov.

Zavedení služby probíhá na základě podané žádosti o pečovatelskou službu, následného sociálního šetření a uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kde je zároveň vymezen rozsah nasmlouvaných úkonů a frekvence jejich poskytování. Žádost o pečovatelskou službu v DPS Blatenská přijímá koordinátorka Gabriela Podzemská, telefon 267 990 154, mobil 724 603 307.

V DPS Blatenská se nachází ordinace lékaře, ten je k dispozici každé pracovní úterý od 12:45 do 14:30 hodin.

Sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice Bc. Jana Holubová, kancelář Šalounova 2025/7, Opatov, telefon 267 990 162, mobil 724 603 317.

Kontakt

Blatenská 2146, Praha 11

Gabriela Podzemská - koordinátorka pečovatelské služby

tel. č.: 267 990 151 - volba 2, 1, 2
email: salounova@jmsoc.cz