DBB PETÝRKOVA

DBB Petýrkova (98 bytů) poskytuje bezbariérové bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním, zejména pro vozíčkáře. Žádost o přidělení bytu se podává na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 11. O přidělení bytu rozhoduje Rada MČ. Žádost o přidělení bytu přijímá Mgr. Anna Veselá, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nad Opatovem 2140, místnost 103P, telefon 267 902 154.

Přidělení bytu není podmíněno uzavřením smlouvy ohledně čerpání pečovatelské služby. Stávající nájemníci mohou využívat pečovatelské služby, která má v DBB Petýrkova zázemí. Provozní doba pečovatelské služby je pouze ve všední dny denně od 7:00 do 15:30 hodin. Dovoz obědů je zajišťován ze stravovacího centra - Křejpského 1502/8, Opatov.

Zavedení služby probíhá na základě podané žádosti o pečovatelskou službu, následného sociálního šetření a uzavření smlouvy o pečovatelské službě, kde je zároveň vymezen rozsah nasmlouvaných úkonů a frekvence jejich poskytování. Žádost o pečovatelskou službu v DBB Petýrkova přijímá koordinátorka Gabriela Podzemská, telefon 267 990154, mobil 724 603 307.

Sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice Bc. Jana Holubová, kancelář Šalounova 2025/7, Opatov, telefon 267 990 162, mobil 724 603 317.

Kontakt

Petýrkova 1952/22, Praha 4

Gabriela Podzemská - koordinátorka pečovatelské služby

tel. č.: 267 990 151 - volba 2, 1, 2
email: salounova@jmsoc.cz