Komentovaná prohlídka s průvodcem: Putování po kostelích na Malé Straně v adventním čase

Dne: 12. prosince 2017 (úterý)

Sraz: ve 14:00 hodin před vchodem do stanice metra Malostranská

Na co se můžete těšit:

Půjdeme společně od svatého Mikuláše (chrám svatého Mikuláše na Malé Straně, vstupné 70 Kč/ osoba - hradí si každý sám) kolem tří zaniklých kostelů k Panně Marii Vítězné a svatému Antoníčkovi (kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského s Pražským Jezulátkem v Karmelitské).

Vycházkou Vás provede Mgr. Jelena Burianová. Účast na bezplatné procházce je na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Kontakt pro dotazy: e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, tel.: 267 990 162, 724 603 317