Komentovaná prohlídka s průvodcem:

 Putování ze Staroměstského náměstí ke sv. Jakubovi

Dne: 17. ledna 2018 (středa)

Sraz: ve 14 hodin v hale stanice metra Staroměstská (vyjet po pojízdných schodech do haly)

Na co se můžete těšit:

Půjdeme společně ze Staroměstského, dříve Velkého nebo Velikého, náměstí přes Ungelt kolem kostela Matky Boží před Týnem (návštěva kostela zdarma) ke svatému Jakubovi.Vycházkou Vás provede Mgr. Jelena Burianová. Účast na bezplatné procházce je na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Kontakt pro dotazy: e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, tel.: 267 990 162, 724 603 317