NOVINKA!
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PRŮVODCEM: RAJSKÁ ZAHRADA A ZAHRADA NA VALECH
:

Dne: 17. října 2017 (úterý)

Sraz: ve 14:00 hodin na rohu u Lvího dvora naproti zastávce tramvaje č. 22 "Pražský hrad" (dvě zastávky od stanice metra Malostranská)

Na co se můžete těšit:

Během vycházky se dozvíte, odkud byli vyhozeni a proč se skoro nezranili tehdejší královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Filip Fabricius, jak zvelebil zahrady pod Pražským hradem Josip Plečnik a kde se nacházela oblíbená vyhlídka Tomáše Garrigua Masaryka.

Zahradou Vás provede Mgr. Jelena Burianová. Procházka je bezplatná, účast na procházce je na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Kontakt pro dotazy: e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, tel.: 267 990 162, 724 603 317