Volná pracovní místa

Jste empatický optimista?
Je pro Vás péče o druhé prioritou?
Máte absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách a praxi v přímé péči?
Hledáte pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, zázemí ve stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení s možností růstu, zaměstnanecké benefity a příležitost k dalšímu vzdělávání?
Jste trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý, časově flexibilní a spolehlivý týmový hráč?

Jihoměstská sociální a.s. :

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Domova seniorů a odlehčovací služby Janouchova.

Požadujeme:

  • Vzdělání VŠ a 3 roky praxe nebo SŠ a 10 let praxe v oblasti sociální nebo zdravotnické.
  • Zkušenosti s vedením sociálního zařízení min 3 roky.
  • Manažerské zkušenosti v sociální službě.
  • Komunikační dovednosti při práci s podřízenými i klienty a veřejností.
  • Základní znalosti z pracovně právní oblasti, znalost zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.
  • Schopnost empatie a sociálního cítění.

Výhodou:

  • Zkušenosti se zdravotní oblastí, zkušenosti s programem Cygnus 2.
  • Znalost výkaznictví pro MPSV, znalost vykazování péče zdravotním pojišťovnám, znalost problematiky dobrovolnictví

Nabízíme:

  • Pracoviště v klidné části Prahy - Jižní Město. Samostatnou práci ve stabilizovaném pracovním kolektivu. Přiměřené platové ohodnocení. Možnost získání od městské části Praha 11 bytu v obecním zájmu

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení, titul
- místo trvalého pobytu
- kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu)
- telefonní a e-mailový kontakt
- datum a podpis

K přihlášce je třeba připojit
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
- motivační dopis (motivace k výkonu funkce vedoucího DS a OC)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 09. 03. 2018 na adresu: 

Jihoměstská sociální a.s.
Personální oddělení
Šalounova 2025/7

149 00 Praha 4

Obálku označit slovy: "výběrové řízení - vedoucí DS a OC"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Dále hledáme:

PRACOVNICI / PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
pro Domov seniorů v Praze 11, Janouchova 670. Kontakt: Bc. Hruša
tel.: 603 205 401
e-mail: martin.hrusa@jmsoc.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!