POBYT V ŽELEZNÉ RUDĚ

Letošní rekreaci obyvatel z domů s pečovatelskou službou a klubů v Železné Rudě by bylo možné přirovnat k pobytu v klimatických lázních. Nejen svěží vzduch, malebná příroda, ticho, bohatá strava, ale i vstřícný přístup personálu hotelu Engadin přispěly k pohodě zúčastněných. Během výletů jsme ocenili výhody dnešního bydlení ve srovnání s životem panstva obývajícího vodní hrad Švihov či zámek Velhartice, stejně tak jako dnešní léčebné postupy při návštěvě vyhlášené lékárny v Klatovech. Na každého určitě zapůsobilo genius loci jednotlivých navštívených míst, až již šlo o kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, horskou synagogu v Hartmanicích, Vchynicko - Tetovský plavební kanál, Jezerní slať, Horskou Kvildu nebo Modravu známou nejen z románů K. Klostermanna. Obdivovali jsme umění sklářů ve sklárně v Anníně a díky skvělému průvodci p. Frenzlovi jsme se dozvěděli mnohé o přírodě i zaniklých osadách na Šumavě. Putování po známých místech Šumavy bylo pro mnohé možností, jak navázat na vzpomínky z dob mládí. Bylo nám fajn. Bc. Jana Holubová