Předvánoční zamyšlení

Nastává čas adventu, který je v poslední době spojován spíše s hektickými přípravami na vánoční svátky. S myšlenkou vše stihnout, obejít večírky, posezení s přáteli, zajistit vánoční dárky, uklidit, upéct či navařit, se vytrácí hlavní smysl tohoto období.

Dnešní konzumní společnost nás již od konce října "masíruje" akčními nabídkami, jimiž se mnozí nechají strhnout a zapomínají, že o tom to ale není.

Příroda to zařídila skvěle, nastává období odpočinku a klidu. Dopřejme si i my poklidný adventní čas. Obraťme svoji mysl ke svému okolí, zda nevíme o někom, komu bychom mohli věnovat svůj čas a přívětivou tvář.

Rozhodli jsme se tuto myšlenku realizovat v klubech seniorů v podobě pozvání osamělých lidí z nejbližšího okolí členů seniorských klubů, které sami osloví s pozvánkou na vánoční posezení v daném klubu. Nejde sice o akci velkého rozsahu, ale i běžný život se skládá z drobností, které nám udělají radost. Byť půjde jen o jednotlivce, hlavním smyslem je, že by toto období neměl člověk prožívat sám, ale měl by ho sdílet s ostatními. I pro nový rok jsou kluby seniorů otevřeny všem nově příchozím vrstevníkům, zejména těm, kteří se vinou osudu ocitli sami.

Konec roku je i časem bilancování. Na dlouhý výčet všech nabízených aktivit pro seniory či klienty a uživatele našich služeb není dostatečný prostor. Za zmínku však rozhodně stojí novinka v podobě komentovaných procházek po Praze se skvělou průvodkyní, které si rychle našly své příznivce, stejně jako všechny turistické procházky či cvičení a plavání pro seniory z Jižního Města.

Poděkování závěrem patří všem, kteří organizují nezištně aktivity v rámci klubů i ve svém nejbližším okolí a lektorům jednotlivých kurzů pro seniory, které letos zaznamenaly téměř 400 účastníků.

Dovolte mi, abych jménem společnosti Jihoměstské sociální a.s. popřála všem klidný advent, Vánoce plné porozumění a lásky, hodně zdraví i úspěšný nový rok 2018.

Bc. Jana Holubová