Šachové kroužky pro seniory

Dne: od 4.9.2017
Kde: v Domě s pečovatelskou službou Šalounova 7, klubovna 1
Sraz: 15.30 hodin