Silvestrovská zábava pro seniory

Kdy: 28. prosince 2017 (čtvrtek) od 13:30 hodin

Kde: v jídelně Křejpského 1502/8

Vstup: 160,- Kč

Co Vás čeká: Silvestrovské občerstvení, zábavné odpoledne s přípitkem do nového roku

Zájemci o vstupenky z řad seniorské veřejnosti (tj. ti, kteří nedochází do klubů seniorů) se do 14.12. 2017 individuálně přihlásí a uhradí vstupenku po předchozí domluvě u pí. Jany Holubové na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, tel. číslo: 267 990 162, 724 603 317.