SPORTOVNÍ HRY

XIX. ročník seniorů a zdravotně postižených občanů Jižního Města

Téměř dvě stě účastníků z řad seniorů i zdravotně postižených občanů Jižního Města zaplnilo zahradu v Křejpského ulici, kde se soutěžilo v několika věkových kategoriích a disciplínách o vítězná místa. Dne 1. června se zde konal již XIX. ročník Sportovních her seniorů Jižního Města, nad kterým převzal záštitu Ing. Petr Jirava, starosta MČ Prahy 11.

Soutěžilo se, jak jinak, než podle pravidel "fair play" a s vědomím, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A že věk je jen pouhé číslo prokázala paní Kamila Přibylová z DPS Šalounova (97 let), stejně jako p. František Vích z DS Háje (94 let), kteří se aktivně zapojili. Jejich výkony, stejně jako výkony všech zúčastněných, byly obdivuhodné.

Krásné počasí, pohodová atmosféra, bohatý program a úsměvy na tvářích zúčastněných, tak by se dala ve zkratce popsat tato sportovně společenská akce, kterou by nebylo možné uskutečnit bez finanční či materiální pomoci celé řady sponzorů a partnerů.

Při personálním zajištění jednotlivých disciplín nám vydatně pomáhali žáci ZŠ Ke Kateřinkám pod vedením Mgr. Blanky Novotné. Poděkování patří i ZŠ Campanus za zapůjčení sportovního vybavení. V neposlední řadě patří velký dík zaměstnancům stravovacího centra a společnosti TOP HOTELS GROUP a.s., za zajištění vynikajícího občerstvení pro soutěžící i účinkující.

Závěrem, lze shrnout, že i letošní ročník sportovních her měl svůj "drive". Každý si mohl užít po svém nejen soutěže, ale i samotný program, který tentokrát svým hudebně tanečním vystoupením zpestřily děti z MŠ Křejpského. Obrovským aplausem senioři odměnili zpěvačku, paní Pavlínu Filipovskou v doprovodu Pavla Skalického, v jejichž podání zazněly známé hity. Na závěr nás potěšily svými obdivuhodnými výkony s batony mažoretky z tanečního studia SympA Praha pod vedením trenérky sl. Adély Přenosilové.

Poděkování za finanční podporu či věcné ceny pro sportovce patři sponzorům: ÚMČ část Praha 11, Semileas a.s., TOP HOTELS GROUP a.s., Medifin a.s., Národnímu divadlu, GENERICA, Fly United s.r.o, Kulturní JIŽNÍ MĚSTO o.p.s., MAKRO ČR, Beiersdorf spol. s r.o., Jihoměstská majetková a.s. , Tena, TESCOMA s.r.o., L I N E T spol. s r.o.

Příjemnou tečkou za tímto ročníkem bylo vylosování šťastného výherce voucheru na víkendový pobyt v hotelu CLARION 4* Olomouc pro 2 osoby, který věnovala společnost Fly United, s.r.o.

Dovolte, abychom Vám jménem společnosti Jihoměstské sociální, a.s. popřáli krásné a pohodové léto.