TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Domov pro seniory Jižní Město, Odlehčovací centrum

Den otevřených dveří